MÁY SẤY TỔ YẾN

    Cài đặt máy:

  • Cách mở khóa bấm vào biểu tượng (LOCK) giữ trong vòng 8 giây khi nào nghe tiếng bíp buông tay.
  • Nhiệt độ bấm SET lần 1: màn hình bên tay trái nhấp nháy (nhiệt độ) tính bằng 0,1oC (tăng giảm theo ý người sử dụng bằng mũi tên lên xuống).
  • Nhiệt độ bấm SET lần 2: màn hình bên tay phải (ngoài cùng) nhấp nháy (thể hiện số giờ tắt máy) tính bằng 1h (tăng giảm theo ý người sử dụng bằng mũi tên lên xuống)
  • Nhiệt độ bấm SET lần 3: màn hình bên tay phải (ngoài cùng) nhấp nháy (thể hiện số phút tắt máy) tính bằng 1phút (tăng giảm theo ý người sử dụng bằng mũi tên lên xuống). Chú ý: thời gian chỉnh phút có dấu chấm đỏ đằng sau chữ số.
  • Bấm SET để thoát.

 

Chú ý: Bình thường máy luôn cài ở chế độ 38.0oC. Thời gian tắt máy 20h.

Sau khi máy ngắt màn hình nhiệt độ hoạt động, màn hình báo giờ và phút mấy số (—  –)

Muốn hoạt động lại: Ấn chữ SET giữ chặt khoảng 5s hoặc ấn cùng 1 lúc 2 mũi tên lên và xuống máy hoạt động chở lại như cài đặt.

Cài đặt máy sấy yến